Kongresi dijabetologa

Kongresi dijabetologa

Na Kongresima dijabetologa u Rovinju (svibanj, 2012.) te u Dubrovniku (srpanj, 2013.), održana su tematska predstavljanja hrane u okviru zadanih tema: Istarske delicije (Rovinj) te Bogatstvo maslinovih ulja i dalmatinski pršut (Dubrovnik).

X